Kalite Politikamız

Misyon ve hedeflerimiz doğrultusunda başta havacılık ve uzay bilimleri alanı olmak üzere,

  • İç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerimizi sürekli iyileştirerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan,
  • Gerçekleştirdiği bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler ile ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olan,
  • Şeffaf yönetim anlayışı ile eşitlik ilkesini benimsemiş, mevcut kaynaklarını etkin yöneten bir üniversite olarak ilerlemeye devam etmektir.

Eğitim-Öğretim Politikamız 

 THK Üniversitesi olarak Eğitim-Öğretim Politikamız;

Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı ile katılımcı, sorgulayıcı, üretken, teknolojik gelişmelere açık ve yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve geleceği şekillendiren insan kaynaklarını yetiştirmektir.

Araştırma Politikamız

 THK Üniversitesi olarak Araştırma Politikamız;

Havacılık, uzay ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere kamu, üniversite ve sanayi işbirlikleri (KÜSİ) yapılarak;

  • Çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, kamu kurumu ve özel sektör uzmanları ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışabileceği kurumsal, ulusal veya uluslararası işbirlikleri ile projeler geliştirmek,
  • Topluma sürdürülebilir katkı sağlayacak ve ulusal hedefler ile uyumlu, temel değerlerimiz ile etik kurallar çerçevesinde yenilikçi teknolojiler için araştırma- geliştirme yapmaktır.

Toplumsal Katkı Politikamız

 THK Üniversitesi olarak Toplumsal Katkı Politikamız;

Havacılık ve uzay alanları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ve geliştirilmesi hedeflenen teknik, bilimsel ve sosyal konulara yönelik çalışan, yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, dernekler, vakıflar, düşünce grupları, uluslararası kuruluşlar vb. ile işbirliği yaparak ortak çalışmalarda bulunmak.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 THK Üniversitesi olarak Bilgi Güvenliği Politikamız;

Üniversitemizin bilişim kaynakları kullanım yönergesi ve yasal mevzuatlara uygun olarak kişisel ve kurumsal bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlayarak, bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri tespit edip yöneterek, mevcut sistemimizi güncel tutmak ve sürekli iyileştirmektir.