T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

NO

Bağlı Olduğu Birim

Kalite Komisyonu Üyeleri

Mail Adresleri

1

Rektör

Prof. Dr. Hasan ERBAY (Başkan)

herbay@thk.edu.tr

2

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY

guzelbeyih@thk.edu.tr

3

Mühendislik Fakültesi

 Dr. Öğr. Üyesi Başak GEVER

 bgever@thk.edu.tr

4

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK

csenturk@thk.edu.tr

5

Hava Ulaştırma Fakültesi

Doç. Dr. Serdar BADOĞLU

sbadoglu@thk.edu.tr

6

İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Suat BEGEÇ

sbegec@thk.edu.tr

7

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Masoud LATIFINAVID

mlatifinavid@thk.edu.tr

8

Sosyal Bilimler Enstitüsü V.

Doç. Dr. Yaşar KÖSE

ykose@thk.edu.tr

9

Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü V

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Sinan KÖRPE

dskorpe@thk.edu.tr

10

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu

 Dr. Öğr. Gör. Alper Bahadır DALMIŞ

 adalmis@thk.edu.tr

11

İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Berrin TAŞKAN

btaskan@thk.edu.tr

12

Strateji Planlama Koordinatörü

Sevinç AYTAÇ

saytac@thk.edu.tr

13

Genel Sekreter

Ahmet KOÇYİĞİT

akocyigit@thk.edu.tr

14

Öğrenci Temsilcisi

 Erencan EREL

erencanerel@gmail.com

15

Kalite Koordinatörü

Sevinç AYTAÇ

saytac@thk.edu.tr