T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

THK Üniversitesinde, kalite geliştirme çalışmalarına destek vermek ve kalite kültürünün üniversite genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere her birimden bir kişi Kalite Temsilcisi olarak atanmıştır.

No

Fakülte/ Birim

Kalite Temsilcisi

Mail Adresleri

1

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Arş Gör. Yılmaz Barış ERKAN

yberkan@thk.edu.tr

2

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Başak GEVER

bgever@thk.edu.tr

3

Hava Ulaştırma Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Erbil ÖZYÖRÜK

heozyoruk@thk.edu.tr

4

İşletme Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Tuğba AKMAN YILDIZ

takman@thk.edu.tr

5

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mehtap AKKUŞ

makkus@thk.edu.tr

6

Fen Bilimleri Enstitüsü

Hanife KARATAY

hkaratay@thk.edu.tr

7

Yabancı Diller Fakültesi

Öğr. Gör. Aslıhan AKIN

aakin@thk.edu.tr

8

Ankara Meslek Yüksek Okulu

Öğr. Gör. Dilek Ekici ÜNSAL

deunsal@thk.edu.tr

9

İzmir Meslek Yüksek Okulu

Öğr. Gör. Berrin TAŞKAN

btaskan@thk.edu.tr

10

Yaşam Boyu Gelişim Merkezi (YAGEM)

Zerrin GÜNEL

zgunel@thk.edu.tr

11

Ortak Dersler Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU

mimamoglu@thk.edu.tr

12

Dış ilişkiler Ofisi

Gamze ÇİÇEK

gcicek@thk.edu.tr

13

Hukuk Müşavirliği

Hilal KAVLAK

hkavlak@thk.edu.tr

14

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Ayça SABUNCUOĞLU

amazlum@thk.edu.tr

15

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

İskender İYİİŞ

iiyiis@thk.edu.tr

16

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Cem Ali DÜNDAR

cadundar@thk.edu.tr

17

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İlyas YILDIZ

iyildiz@thk.edu.tr

18

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Merve Ceren AKKAYA

bcalik@thk.edu.tr

19

Mali İşler Müdürlüğü

Eda Balta

ebalta@thk.edu.tr

20

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Ebru AKKAYA

eakkaya@thk.edu.tr

21

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Miray GÜRPINAR

mgurpinar@thk.edu.tr

22

Yapı İşleri Teknik Müdürlüğü

Orhan KIRERGİN

okirergin@thk.edu.tr

23

Teknoloji Transfer Ofisi

Banu AKTALAY

baktalay@thk.edu.tr