THK Üniversitesinde, kalite geliştirme çalışmalarına destek vermek ve kalite kültürünün üniversite genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere her birimden bir kişi Kalite Temsilcisi olarak atanmıştır.

No

Fakülte/ Birim

Kalite Temsilcisi

Mail Adresleri

1

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Arş Gör. Türem TOPALHAN

ttopalhan@thk.edu.tr

2

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Başak GEVER

bgever@thk.edu.tr

3

Hava Ulaştırma Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Erbil ÖZYÖRÜK

heozyoruk@thk.edu.tr

4

İşletme Fakültesi

Doç.Dr. Tuğba AKMAN YILDIZ

takman@thk.edu.tr

5

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Funda YEŞİLYURT

fyesilyurt@thk.edu.tr

6

Fen Bilimleri Enstitüsü

Eda KILIÇASLAN

ekılıcasalan@thk.edu.tr

7

Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

Zerrin GÜNEL

zerringunel@thk.edu.tr

8

Yabancı Diller Fakültesi

Öğr. Gör. Aslıhan AKIN

aakin@thk.edu.tr

9

Ankara Meslek Yüksek Okulu

Öğr. Gör. Dilek Ekici ÜNSAL

deunsal@thk.edu.tr

10

İzmir Meslek Yüksek Okulu

Öğr. Gör. Samet YAVUZ

syavuz@thk.edu.tr

11

Yaşam Boyu Gelişim Merkezi (YAGEM)

Burcu ÖZCAN

boezcan@thk.edu.tr

12

Ortak Dersler Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Selami BAYEĞ

sbayeg@thk.edu.tr

13

Dış ilişkiler Ofisi

   

14

Hukuk Müşavirliği

Hilal KAVLAK

hkavlak@thk.edu.tr

15

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Gülşah YALÇIN

gulsahy@thk.edu.tr

16

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

İskender İYİİŞ

iiyiis@thk.edu.tr

17

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Cem Ali DÜNDAR

cadundar@thk.edu.tr

18

Destek Hizmetleri ve Yapı İşleri Müdürlüğü

Burak KOLBURAN

bkolburan@thk.edu.tr

19

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

Nesrin DURSUN

ndursun@thk.edu.tr

20

Mali İşler ve Finans Müdürlüğü

Eda Balta

ebalta@thk.edu.tr

21

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Ebru AKKAYA

eakkaya@thk.edu.tr

22

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü

Eda AK

eak@thk.edu.tr

23

Teknoloji Transfer Ofisi Banu AKTALAY baktalay@thk.edu.tr