29.05.2019 tarihinde Üniversite Kalite Komisyonumuz Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımı’nın 23.05.2019 tarihli Ön Ziyaretini değerlendirmek üzere bir araya geldi.
17.06.2019 tarihinde Birim Müdürleri ve birim yetkilileri ile Üniversitemizin kalite güvence sistemi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk.
19.06.2019 tarihinde düzenlenen stratejik plan performans göstergesi izleme formları değerlendirildi.
20.06.2019 tarihinde düzenlenen stratejik plan performans göstergesi izleme formları değerlendirildi.
17.07.2019 tarihinde Kalite Güvence Sistemi ve Kurum Geri Bildirim raporunun değerlendirilmesi; Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Birim Müdürleri katılımları ile gerçekleştirildi.