T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Kalite Komisyonu Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Hasan ERBAY’ın başkanlığında Kalite Komisyonu Toplantısı 18.02.2021 tarihinde gerçekleştirildi.