T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Erman AKBULUT’un katılımıyla, Birim Kalite Temsilcileri ile Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları Toplantısı 11.09.2019 tarihinde gerçekleştirildi.