Genel Etkinlikler
26.08.2022

Süreç Yönetimi

Fakülte iş süreçlerinin yönetimi ve iyileştirilmesi ile ilgili toplantı 23.08.2022 tarihinde gerçekleştirildi.