T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

ETKİNLİKLER

# Tarih Konu İçerik
1 18.02.2021 Kalite Komisyonu Toplantısı
2 04.11.2019 Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
3 11.09.2019 Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı
4 23.08.2019 Birim Kalite Temsilcileri Toplantısı