Kalite Komisyonu Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Hasan ERBAY’ın başkanlığında Kalite Komisyonu...

Kalite Komisyonu Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Erman AKBULUT’un katılımıyla Kalite Komisyonu...

Kalite Yönetim Sistemi Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Erman AKBULUT’un katılımıyla, Kalite...

Kalite Güvence Sistemi Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Erman AKBULUT’un katılımıyla, Birim...

Kalite Yönetimi Sistemi Çalışmaları Toplantısı

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Erman AKBULUT’un katılımıyla, Birim...

Birim Kalite Temsilcileri Toplantısı

Birim Kalite Temsilcileri ile 23.08.2019 tarihinde iş paylaşımı toplantısı...

Durum Değerlendirme Toplantısı

Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Temsilcileri ile durum değerlendirme...

Kalite Güvence Sistemi Toplantısı

Birim Kalite Temsilcileri ile kalite güvence sistemi toplantısı 31.07.2019...

Kalite Güvence Sistemi ve Kurum Geri Bildirim raporunun değerlendirilmesi

17.07.2019 tarihinde Kalite Güvence Sistemi ve Kurum Geri Bildirim...

Stratejik plan performans göstergesi izleme formları değerlendirmesi

20.06.2019 tarihinde düzenlenen stratejik plan performans göstergesi izleme formları...

Stratejik plan performans göstergesi izleme formları değerlendirmesi

19.06.2019 tarihinde düzenlenen stratejik plan performans göstergesi izleme formları...

Birim Müdürleri ve birim yetkilileri ile kalite güvence sistemi hakkında bilgi paylaşımı

17.06.2019 tarihinde Birim Müdürleri ve birim yetkilileri ile Üniversitemizin...

Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımı’nın Ön Ziyaretinin Değerlendirilmesi

29.05.2019 tarihinde Üniversite Kalite Komisyonumuz Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış...

Şikayet ve Öneriler