T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ


TÜRKKUŞU (MERKEZ) KAMPÜS

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Kalite Koordinatörlüğü
Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No:11 Türkkuşu Kampüsü 06790 Etimesgut / ANKARA
İletişim: bilgiedinme@thk.edu.tr