THKÜ ANKET HAZIRLAMA KOMİSYONU VE GÖREVLERİ

 Anket Hazırlama Komisyonu’nun görevleri şunlardır,

  • Anket hazırlama sürecinde gerekli çalışmaları yapar, değerlendirir ve sonuçları bir rapor halinde Kalite Komisyonuna sunar.
  • Anketlerle ilgili, iç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme önerilerinde bulunur.
  • Anketlerin uygulanma yöntemlerinin belirlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

 

NO Bağlı Olduğu Birim Anket Hazırlama Komisyonu               Üyeleri Mail Adresleri
1 Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu (Başkan) Dr. Öğretim Üyesi H. Bahar AŞÇI hbasci@thk.edu.tr
2  Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi D. Sinan KÖRPE dskorpe@thk.edu.tr
3  İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aliye ATAY aatay@thk.edu.tr
4  Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Başak GEVER bgever@thk.edu.tr